Reparationer & Renoveringer

Hos Janus Lundgaard ApS er medarbejderne uddannet i reparation af afløb og kloak efter gældende normer.

For at sikre korrekt reparation af afløb og kloak, udfylder vi løbende en kvalitetssikringsmappe med billeddokumentation af udført reparation og renovering af kloaksystem.

Områder, som er berørt af kloakarbejdet, skal ofte reetableres. Derfor er medarbejderne ligeledes uddannet i

anlægsarbejde.

TV-inspektion

​TV-inspektion er den mest almindelige måde at kontrollere kloaksystemets tilstand.

Med tv-inspektionen kan vi lokalisere skader på dit kloaksystem, så du undgår brud på rørledninger, der kan føre til stoppelse af kloak, oversvømmelse, lækager og ikke mindst rotteproblemer.


TV-inspektion optages på DVD, hvorefter der udfærdiges en tv-inspektionsrapport med
tilhørende tegning, så forsikringsselskabet nemt kan tage stilling til en kloakskade.

Inden tv-inspektion foretager vi altid en spuling af kloak, så eventuelle skjulte skader blotlægges.

Kontakt os på telefon 20 30 68 29 eller post@kloak.nu og få et godt tilbud på renovering af din kloak.

Janus Lundgaard ApS |  Lindegårdsvej 12  |  3520 Farum  |  Danmark  |  Tlf.: +45 2030 6829  |  E-mail: post@kloak.nu